Sme vám k dispozícii denne

Základné oblasti 

1. Komunikácia a tímová spolupráca 
 • Zamestnanci sa stretávajú v práci, kde trávia značnú časť svojho dňa. 
 • Avšak pracovné zaradenie častokrát limituje ich vzájomnú komunikáciu a poznanie. 
 • Použijeme nástroje, ktorými zlepšíme sebapoznanie. 
 • Odhalíme skrytý potenciál a poukážeme na možné slabé miesta.
 • Objavíme praktické riešenia pre lepšiu tímovú spoluprácu. 


2. Zlepšenie predajných zručností a vyjednávania

 • Potrebujete zvýšiť efektivitu práce vašich obchodných zástupcov? 
 • Trápi vás efektivita komunikácie a výsledky práce v kros-funkčných tímoch? 

3. Osobnostný rozvoj

 • Koučovanie riadiacich pracovníkov vyššieho a stredného manažmentu.
 • Zlepšenie sebapoznania a riešenie pracovných i životných situácií hľadajúc vlastné zdroje.
 • Mentálny koučing športovcov

Viac nižšie


 

 


Komunikácia a tímová spolupráca


Umenie vyjednávať

Ako si získať ľudí, ako dávať spätnú väzbu a dosiahnuť želané výsledky. 


Nezdary a ich zvládnutie  

Úspešní ľudia nerobia menej chýb, len sa s nimi dobre vysporiadajú.


Zlepší to vaše výsledky? 

Práca v tíme a s tímom.

 • ako si stanoviť ciele, 
 • ako pracovať na motivácii a viere, 
 • ako si nastaviť filter na veci, ktoré nás vyrušujú,  
 • nech sa stane, 
 • tím - čo to slovo vystihuje, 
 • rozhodujúci je proces, 
 • okamih, 
 • zmena je život, 
 • riziká sú okolo nás... ako ich treba vnímať a vysporiadať sa s nimi?

 

 

 

 

Zlepšenie predajných zručností a vyjednávania


Obchodné zručnosti 

Predajný rozhovor a jeho ciele.


"Time management" obchodníka 

Schopnosť riadiť svoj čas efektívne, práca s databázami a reportami, analýzy a ďalšie kroky pre zlepšenie výsledkov.


Práca s marketingovými nástrojmi  

Zefektívnenie komunikácie medzi predajným tímom a marketingovým oddelením. 


Efektívna práca v obchode
Efektívna práca v obchode

 

 

 

Osobnostný rozvoj 


Biznis koučing 

Má za cieľ maximalizáciu potenciálu a pri dosahovaní tohto cieľa sa odomykajú zdroje produktivity a efektívnosti u samotného klienta.

Podporujeme sebavedomie jednotlivcov pri hľadaní nápadov a  riešení, často neľahkých situácií.


Mentálny koučing športovca

Motivácia zvonku je ako smrad, stačí vyvetrať a je preč. Kde hľadať vnútorné zdroje? Ako sa má športovec popasovať s tlakom, ktorý je naňho vyvíjaný? Z čoho pramenia pochybnosti? Postupnými krokmi odomkneme potenciál športovca a spoločne nájdeme cestu k úspechu. Osobná skúsenosť s vrcholovým športom umožňuje vcítiť sa do prežívania športovca.


Lumina Spark portrét 

odhalí celú vašu osobnosť v jedinečnom portréte, ktorý vám pomôže pochopiť, kým ste.  Pomôže chápať inakosť a využiť ju v prospech tímu a firmy. Viac vám radi vysvetlíme osobne.


Nástroje

Lumina Spark

Psychometrický nástroj, ktorý odhalí celú vašu osobnosť v jedinečnom portréte a pomôže Vám pochopiť, kto vlastne ste. Pomôže chápať inakosť a využiť ju v prospech tímu a firmy. Meria 8 aspektov a 24 kvalít v troch osobnostiach. Viac o Lumina Learning TU.

Transformačný koučing

Cieľom je znovunastolenie sebadôvery a sebaistoty pri riešení výziev. Koučing prináša dobrú návratnosť investície pre individuálnych klientov a veľmi dobrú návratnosť investície pre firmy. Uplatňuje sa 5-kroková pyramídová štruktúra vedenia rozhovoru. Viac o BCTC TU.

Mentoring

Reálne skúsenosti z marketingu, predaja a vedenia ľudí prenesené do praxe. Ako vyriešiť problémové situácie a maximálne využiť ľudský potenciál pre dosiahnutie stanovených cieľov.

Certifikovaný konzultant
Certifikovaný konzultant


ZÁKLADNÝ CENNÍK SLUŽIEB


Prvá konzultácia 30 min zdarma

Biznis koučing od 70€ / hodina osoba

Mentálny koučing športovca od 40€ / hodina / osoba

Mentoring manažmentu 100€ / hodina / osoba

Pri dohode na 5 a viac sedeniach budú ceny dohodnuté individuálne. 

Lumina Spark portrét 120€ / osoba

Lumina Spark portrét + digitálny nástroj Spark Coach a 6 individuálnych sedení 500€ / osoba


Lumina Spark tímový workshop 1 000€ / deň

Predajné zručnosti a tímová spolupráca 500€ / deň


Nie sme platcami DPH


8 aspektov Lumina Spark
8 aspektov Lumina Spark